Sponsored
Search
Navigation

Igbo Readings for Burial Mass

Christian Burial ceremonies
VIGIL MASS

ENTRANCE HYMN
O paradise! O paradise!
Who doth not crave for rest:
Who would not seek the happy land,
Where those who love are blest?

COLLECT
O God, to whom it belongs to have mercy and to spare. We humbly entreat you for the soul of your servant, . . . whom you have summoned from this world, that you would not deliver him into the hands of the enemy; do not forget him forever, but bid your holy angels to receive him and bear him to your home in Paradise. Since he has placed his hope in you, may he not know the pains of hell, but bring him eternal happiness in heaven, through Christ our Lord, Amen.

LITURGY OF THE WORD

First Reading: A reading from the Prophet, Daniel (12:1-3)
I Daniel, was doing penance when I received this message from the Lord. “At the time, Michael will stand up, the great prince who mounts guard over your people. There is going to be a time of great distress, unparalleled since nations first came into existence. When that time comes, your people will be spared, all those whose names are found written in the Book, of those who lie sleeping in the dust of the earth, many will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting disgrace. The learned will shine as brightly as the vault of heaven and those who have instructed many in virtue, as bright as stars for all eternity.”

This is the Word of the Lord.
Thanks be to God
Emume Akwamozu onye Ụka
MISA NCHE ABALỊ

UKWE MBATA
O paradise! O Paradise!
Ebe anyị ga-ezu ike;
Ebe anyị ga-anọ na ndokwa
N’otito nke Chukwu.

EKPERE ỌHA
O Chukwu, gị ka ọ dịịrị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala arịọ maka mpụrụobi nwaodibo Gi bụ . . . , onye I si n’ụwa nke a kpọrọ; ahapụkwala ya n’aka onye iro, echefukwala ya ebeebe, ma tie iwu ka ndị Mụọ Ozi Gi nara ya, dubata ya n’ụlọ anyị nke dị na paradise. Ebe ọ tụkwasịrị nchekwuwe ya na gịnwa, ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya n’ańụrị nke dị ebighiebi n’eluigwe. Site na Kristi Dinwenu anyị. Amen.

EMUME NKE OKWU

Ihe Ọgụgụ Nke Mbụ: Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ onye Amụma Daniel (12:1-3)
Mụ bụ Daniel nọ na-eme ọpịpịa mgbe m natara ozi a n’aka Onyenweanyị. “N’oge ahụ ka Maịkel ga-ekulite, nnukwu onye nche nke na-eche ndị nke gi. A ga-enwe oge ahụhụ nke e nwebeghi ụdị ya site na mgbe ụwa bidoro ruo oge ahụ. Ma n’oge ahụ a ga-azọpụta ndị nke gi, ndị niile a ga-ahụ aha ha n’akwụkwọ. Ọtụtụ n’ime ndị na-arahụ ụra nke ọnwụ ga-eteta, ụfọdụ n’ime ha ga-aba na ndụ ebighiebi, ụfọdụkwa ga-anọ n’ihere dị ka ndị a jụrụ ajụ ebighiebi. Ndị ahụ maara ihe ga-achawapụta dịka ihe nke eluigwe, ndị ahụ sitere na nkuzi ha mee ka ọtụtụ bụrụ ndị eziomume ga-achawapụtakwa dịka kpakpando ebeebe.”

Okwu nke Osebruwa
Ekele Dịrị Chukwu.

REPONSORIAL PSALM (PSALM 23)
Response: I will live in the house of the Lord forever.

1. The Lord is my Shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures; He leads me beside the still waters, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name Sake. (Resp.)

2. Even though I walk through the valley
of shadow of death, I fear no evil, for
thou art with me, thy rod and thy staff
they comfort me. (Resp.)

3. Thou prepares a table before me in
the presence of my enemies: Thou
anointed my head with oil, my cup
overflows. (Resp.)

4. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord’s own house shall I dwell forever and ever.(Resp.)

Second reading: A reading from the letter of St. Paul to the Romans (Rom. 14:7-12)
None of us lives for himself only, none of us dies for himself only. If we live, it is for the Lord that we live, and if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die we belong to the Lord. For Christ died and rose to life in order to be the Lord of the living and the dead. This is also why you should never pass judgment on a brother or contempt him. As surely as I am the living God, says the Lord, everyone will confess that I am God. Everyone of us, then, will have to give account of himself to God.

This is the Word of God.
Thanks be to God.

E KWEE A ZAA (ABỤỌMA 23)
Azịza: N’ụlọ nke Dinwenu ka m ga-ebi ebeebe ebeebe.

1. Chineke bụ onye nche m, onwekwaghị ihe m ga-achọ; ebe ahịhịa ndụ juru eju, ka Ọ na-enye m ezumike; Ọ na-eduga m na mmiri ka m zuru ike, ka m were kutekwa ume (azịza)

2. Ọ na-edu m n’ụzọ kwụ ọtọ, Ọ na-eme ka aha ya siri dị. Ọ bụrụgodu na m na-aga n’ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. I ji mkpara na ngu gi nọdewe mu, ọ bụ ha na-enye m ańụrị. (Azịza)

3. I ji aka gị kwadooro m nri nke m ga-eri n’ihu ndị iro m. I ji aka gị tee m ude n’isi, iko mmanya m ejula n’ọnụ. (Azịza)

4. Ịhụnanya na obi ọma ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n’ụlọ nke Chineke; biri na ya, ebeebe ebeebe. (Azịza)

Ihe ọgụgụ nke abụọ:
Ihe Ọgụgụ e wetara nakwụkwọ Pọl dị Asọ degaara ndị Rom (Rom. 14:7-12)
O nweghi onye n’ime anyị na-adị ndụ maka onwe ya, O nweghi onye n’ime anyị na-anwụ maka onwe ya. Anyị dị ndụ, anyị dịị Dinwenu, anyị nwụọ ọnwụ anyị nwụụrụ Dinwenu. Ya bụ, ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke Dinwenu. Ihe mere Kristi jinwụọ dịkwa ndị ọzọ bụ nke a:
Ka o were bụrụ Dinwenu nke ndị dị ndụ na nke ndị nwụrụ anwụ.

Gịnị mere i ji ekpe nwanne gi ikpe, gịnị mekwara i ji eleda nwanne gi anya? Otu ọ dị, anyị niile ga-akwụ n’ihu oche ikpe Chineke. N’ihi na e e dere n’Akwụkwọ Nsọ, “Dịka m na-adị ndụ, Dinwenu na-ekwu, ikpere niile ga-esekpuru m,
ire niile ga-etokwa Chineke”. Ya mere, onye
ọbụla n’ime anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya

ALLELUIA
Alleluia, alleluia!
I am the resurrection and the life, says the Lord. Whoever believes in me will never die.
Alleluia.

GOSPEL
A reading from the Holy Gospel According to John (12:23-28)
Jesus said to his disciples: “Now the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you, most solemnly, unless a wheat of grain falls on the ground and dies, it remains only a single grain; but if it dies, it yields a rich harvest. Anyone who loves his life looses it; anyone who hates his life in this world will keep it for eternal life. If a man serves me, he must follow me, wherever I am, my servant will be there too. If anyone serves me, my Father will honour him.

Now my soul is troubled. What shall I say: Father, save me from this hour? But it was for this very reason that I have come to this hour. Father, glorify your name. A voice came from heaven, “ I have glorified it, and I will glorify it again”.

This is the Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.

H O M I L Y

PRAYER OF THE FAITHFUL:
Let us pray with faith and confidence to God the Father who lives forever and who can do all things. As He raised His Son Jesus Christ from the dead, so may He give peace and salvation to both the living and the dead.

n’ihu Chineke.

Okwu nke Osebruwa.
Ekele dịrị Chukwu.

ALLELUYA
Alleluya, alleluya!
Onyenweanyị kwuru sị: Mụ onwe m bụ mbilite n’ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọ gaghị anwụ rue mgbe ebighiebi.

OZIỌMA
Ihe Ọgụgụ nke a si n’Oziọma dị asọ nke Jọn dere (Jọn 12:23-28)
Jesu gwara ha sị,”Oge elekere ezuola mgbe a ga-eji nye Nwa nke mmadụ otito. N’ịgwa unu eziokwu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n’ala nwụọ, ọ ga-anọ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. onye ọbụla hụrụ ndụ ya n’anya ga-atufu ya, onye ọbụla nke kpọrọ ndụ ya asị n’ụwa nke a, ga-edobe ya rue ndụ ebeebe. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m odibo, ọ ga-esorịrị m. ebe m nọkwa ka nwa odibo m ga-anọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m odibo, Nna m ga-asọpụrụ ya.

Ugbua mkpụrụobi m na-alọ m mmiri. Gịnị ka m ga-ekwukwa? Mba, n’ihi nke a ka m ji bịaru n’oge elekere nke a. Nna nye aha gị otito. Mgbe ahụ otu olu si n’eluigwe daa sị, “ Enyela m ya otito, aga m enyekwa ya otito ọzọ”.

Oziọma nke Osebruwa
Otito dịrị Gị, Kristi.

O KW U CH U KW U

EKPERE NKE NDỊ KWERENU
Ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chukwu Nna anyị, onye dị ebeebe; na onye si n’ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi, ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta.
1. For . . . , that he may share the light of Christ’s resurrection, come into new life of happiness and peace. We pray O Lord.

2. For those to whom this world is the be all and end all, that they may come to believe the good news of salvation, renew their lives and have faith in Christ who is the Way, the Truth and the Life. We pray O Lord.

3. For those suffering on account of bereavement, that the generosity of their fellow Christians may give them new unction and help them to relieve their anxiety. We pray O Lord.

4. For the sick and suffering, that Jesus Christ who showed mercy to the infirm and the troubled may show them His bounteous mercy, bestow upon them every heavenly blessing and restore to them, lasting health of mind and body. We pray O Lord

5. For all who are gathered here to pray for . . . , that we may live, act and speak in full realization that one day we shall be called upon to answer for our thoughts, words and actions. We pray O Lord.

6. For those who have passed from this life, that Our Lord Jesus Christ to whom it belongs to grant mercy and spare may remit their sins and welcome them into His kingdom of peace and glory. We pray O Lord.

LET US PRAY:
O Lord, may these humble petitions find favour in your presence for the salvation of

1. Maka nwanne anyị bụ . . . , ka o keta oke n’ihe nke mbilite n’ọnwụ Kristi, bịa bata na ndụ ọhụrụ nke udo na ańụrị. Anyị arịọ biko Dinwenu.

2. Maka ndị nchekwuwe ha niile kwụsịrị n’ụwa nke a, ka ha bịa kwere n’oziọma nke nzọpụta ebeebe, gbanwoo ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ Ụzọ, Eziokwu na Ndụ. Anyị arịọ biko Dinwenu.

3. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnahụrụ ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, bịa benatara ha nchekasị. Anyị arịọ biko Dinwenu.

4. Maka ndị niile nọ n’akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi, onye juputara n’afọ ọma n’ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngọzị niile nke si n’eluigwe, bịakwa nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụọbi. Anyị arịọ bko Dinwenu.

5. Maka ndị niile gbakọwara ebe a ikpere . . . ekpere, ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị na otu ụbọchị anyị ga-aza azịza maka echiche anyị ga, okwu ọnụ anyị ga, na omume anyị ga. Anyị arịọ biko Dinwenu.

6. Maka ndị niile hapụgoro ụwa a, ka Dinwenu anyị Jesu Kristi Onye Nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n’alaeze nke udo na
otito Ya. Anyị arịọ biko Dinwenu.

KA ANYỊ RỊỌ ARỊRỊỌ
Dinwenu, anyị na-arịọ ka I were ebere lekwasị anya n’ekpere anyị na-ebunye Gi maka ezumike na nzọpụta nke nwaodibo Gi bụ . . . , na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebeebe ebeebe. Amen.

. . . your son and of all who have died in Christ who is Lord forever and ever. Amen.

PRAYER OVER THE GIFTS
Lord, we entreat your great mercy on behalf of your servant . . . . May he find in your presence the forgiveness he always longed for and come to praise your glory forever in the joyful fellowship of your saints. We ask this through Christ Our Lord. Amen.

COMMUNION HYMN
May light eternal shine upon them O Lord, with your saints for ever because you are merciful. Eternal rest grant them, O Lord, and let perpetual light shine upon them.

PRAYER AFTER COMMUNION
Lord God, your Son Jesus Christ gave us the sacrament of His Body to guide us on our pilgrim way to your kingdom. May your servant . . . , who shared in the Eucharist, come to the banquet of life Christ has prepared for us. We ask this through the same Christ Our Lord. Amen

EKPERE NHUNYE
Onyenweanyị, anyị na-arịọ ebere gi na-enweghi ube maka nwaodibo Gi . . . , onye anyị ji maka ya achụ aja otito nke a. Anyị ji obi umeala arịọ ebube eze Gi, ka I nye ya ezumike ebeebe na etiti ndị nsọ gị. Ka aja nke a anyị ji akwụ ụgwọ medaa Gị obi maka njọ. Site na Kristi Dinwenu anyị. Amen.

UKWE ORIRI NSỌ
O Dinwenu, ka ihe dị ebeebe chakwasị ha na ndị nsọ Gị, n’ihi na Ị dị ebere. Nye ha ezumike ebeebe O Dinwenu, ka ihe dị ebeebe chakwasị ha.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSỌ
Dinwenu na Chukwu, Nwa Gị Jesu Kristi nyere anyị Sakramenti nke ahụ na ọbara ya ka ọ na-edu anyị n’ụzọ ije ịbata n’alaeze Gi. Mee ka nwaodibo gi . . . , onye ketara oke n’oriri Nsọ nke a, bata na ya bụ nnukwu oriri nke ndụ ahụ Kristi kwadoweere anyị. Anyị na-arịọ Gị nke a site na Kristi Onyenweanyị. Amen.

BURIAL DAY
(Before the body is removed from the house)

The Priest: The Lord be with you!
All: And also with you.
The Priest: Blessed be God the Father of Our Lord Jesus Christ, the Father of Mercies and God of all comfort who comforts us all in our afflictions.

(He sprinkles the body with Holy Water)

RESPONSORIAL PSALM (PSALM 129).
R: Lord remember me in your kingdom

1. Out of the depths I cry to you, O lord, Lord hear my voice! O Let your ears be attentive to the voice of my pleading. (Response).

2. If you, O Lord, should mark our guilt, Lord who would survive? But with you is found forgiveness: for this we revere you. (Response)

3. My soul is waiting for the Lord, I count on his word. My soul is longing for the Lord more than watchman for daybreak. (Response)

4. Because with the Lord there is mercy and fullness of redemption, Israel indeed he will redeem from all its iniquity. (Response)

V. The Lord be with you!
R. And also with you.

LET US PRAY
Listen to our prayer, Lord as we humbly beg your mercy to grant the soul of . . . rest. We make our prayers through Christ our Lord. Amen.

ỤBỌCHỊ OLILI OZU
(Tupu e si be ya bupu ozu)

Ụkọchukwu: Onyenwanyị nọnyere unu!
Mmadụ niile: Nọnyekwara gị.
Ụkọchukwu: Ekele dịrị Chineke na Nna nke Onyenweanyị Jesu Kristi, bụ Nna nke ebere niile, na Chineke nke na-enye nkasiobi niile, onye na-akasi anyị obi na nsogbu anyị.

(Ọ ga-efe ozu MMiri Nsọ)

ABỤỌMA (ABỤ 129)
Azịza: Onyenwe m, Chetakwa m na alaeze gi.

1. N’ugbu mmiri ka m na-akpọku gi, o
Onyenweanyị, Onyenweanyị nụrụ akwa
enyemaka m na-ebe, chee ntị n’arịrịọ m
na-arịọ. (Azịza)

2. Ọ bụrụ na Gị, O Onyenweanyị na-agụ ajọ omume anyị ọnụ, Onyenweanyị, onye ga-eguzo. Mana Ị na-agbaghara anyị, n’ihi nke a, anyị na-asọpụrụ gị. (Azịza)

3. Ana m eche Onyenweanyị, mkpụrụobi m na-eche ya, na nkwa ya ka m nwere nchekwuwe. Mkpụrụobi m na-eche Onyenweanyị, karịa etu ndị nche abalị si eche chi ofufo. (Azịza)

4. N’ihi na Ịhụnanya onyenweanyị dị ọkpụ, n’ime ya ka nnukwu nzọpụta dị. (Azịza)

V. Onyenweanyị nọnyere unu!
R. Nọnyekwara gị

KA ANYỊ RỊỌ ARỊRỊỌ
Onyenweanyị mee ka ekpere nke anyị ji umeala arịọ ruo Gị ntị. Mee ka mkpụrụobi
. . . zuru ike na ndokwa. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi, Onyenweanyị. Amen.
RECEPTION INTO THE CHURCH
Priest: In the name of the Father . . . .

Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of Mercies and God of all comforts, who comforts us all in our afflictions and thus enables us to comfort those in trouble, with the same consolation we have received from him. (2 Cor. 1:3-4)

All: Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ.

Priest: I bless the body of . . . with the Holy Water that recalls the baptism of which St. Paul writes: “All of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death.” By baptism into his death, we were buried together with him, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have been united with him by likeness of his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection.

LET US PRAY:
Lord, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your servant .. . . Forgive the sins he committed through human frailty. Free him from the bonds of death and admit him into everlasting life.
Through Christ Our Lord. Amen.

ỊNABATA OZU N’ỤLỌỤKA
Ụkọchukwu: N’aha Nna . . . .

Ekele dịrị Chineke na Nna nke Onyenweanyị Jesu Kristi, bụ Nna nke ebere niile, na Chineke nke na-enye nkasiobi niile, onye na-akasi anyị obi na nsogbu anyị, ka anyị nwee ike ịkasị ndị ọzọ nwere mkpagbu obi site na nkasiobi ahụ anyị natara n’aka Chineke. (2Cor. 1:3-4)

Mmadụ niile: Ngọzị dịrị Chuwkwu Nna nke Onyenweanyị Jesu Kristi.

Ụkọchukwu: E ji mmiri nsọ agọzi ahụ . . . . Mmiri nsọ na-echetara anyị maka mmirichukwu nke Pọl dị asọ dere banyere sị, “Anyị niile e mere mmirichukwu n’ime Jesu Kristi si na mmirichuwu banye n’ọnwụ ya.”

Ya bụ na e likọrọ anyị na Kristi site na mmirichukwu anyị mere were ruo n’ọnwụ. ya bụ, dịka Kristi siri si na ike ebube nke Nna wee bilie n’ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị niile ga-esi nweta ndị ọhụrụ. otu anyị na ya siri dịkọọ otu n’oyiyi nke ọnwụ ya, otu a ka anyị na ya ga-esi dịkọkwa n’otu n’oyiyi nke mbilite n’onwu ya.

KA ANYỊ RỊỌ ARỊRỊỌ:
Onyenweanyị, anyị ji obi umeala arịọ ebere Gi. Were obi ọma nara mkpụrọbi nwaodibo Gị bụ
. . . . Mekwaara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n’adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya. Tọhapụ ya agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebeebe, site na Kristi Onyenweanyị. Amen.

BURIAL/FUNERAL MASS

ENTRANCE HYMN
Just as Jesus died and rose again, so God will raise up with Him those who have died in Christ. As we all died in Adam, we shall live again in Christ. Alleluia.

OPENING PRAYER:
Almighty God, our Father, we firmly believe that Your Son died and rose to life. We pray for . . . who died in Christ. Raise him on the last day to share the glory of the risen Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.

FIRST READING
A reading from the book of Wisdom (Wisd. 3:1-9).

But the souls of the upright are in the hands of God, and no torment can touch them. To the unlightened, they appear to die, their departure were regarded as a disaster, their living us like annihilation; but they are at peace. If, as it seemed to us, they suffered punishment, their hope was rich in immortality; slight was their correction, great will their blessings be. God was putting them to the test and has proved them worthy to be with him; he has tested them like gold in a furnace, and accepted them as a perfect burnt offering. At their time of visitation, they will shine out, as sparks run through the stubble, so will they. They will judge nations, rule over peoples, and the Lord will be their king for ever. Those who trust in him will understand the truth, those who are faithful will live with him in love; for grace and mercy await his holy ones, and he intervanes on behalf of his chosen.

This is the word of the Lord
Thanks be to God.

MISSA OLILI OZU/AKWAMOZU

UKWE MBATA
Etu Jesu siri nwụọ, kulitekwa n’ọnwụ, etu ahụ ka Nna ga-esi kulite ndị niile nwụrụ na Kristi. Etu mmadụ niile siri keta ọnwụ n’aka Adam, etu ahụ ka mmadụ niile ga-esi keta ndụ n’aka Kristi. Alleluya.

EKPERE MBIDO
Chineke Nna anyị pụrụ ime ihe niile, anyị kwenyere na nwa Gị nwụrụ ma kulitekwa n’ọnwụ. Anyị na-arịọ maka nwanne anyị bụ . . . , onye nke nwụrụ n’ime Kristi, kulite ya n’ụbọchị ikpeazụ ka o soro keta oke n’ebube Kristi onye siri n’ọnwụ kulie, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n’otu nke Mụọ Nsọ, otu Chukwu site n’ụwatụwa niile. Amen.

IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ:
Ihe ọgụgụ nke a si n’akwụkwọ Amamihe (3:1-9).

Ma mkpụrụobi ndị ezi omume dị n’aka Chineke, o nweghi ahụhụ ọbụla ga-adakwasị ha. N’anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ, ngafe nke ha dịka ahụhụ n’onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị, dịka ịla n’iyi, mana ha nọ n’udo. N’ezie, a bịa n’anya ndị mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha juputara n’uju nke ịnwụ anwụ. A tara ha obele ahụhụ ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n’onwe ya anwaleela ha, were chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchaala ha dịka e si anụcha ọlaedo n’ọkụ, bịa nara ha dịka aja nsụreọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ihe, dịka ikerike ọkụ si n’adapụta n’ukwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile, Yahweh ga-abụ eze ha ebighiebi. Ndị ahụ chekwubere na ya, ga-aghọta eziokwu, ndị kwụdosiri ike ga-ebinyere ya n’ịhụnanya ya, n’ihi na amara na ebere na-ache ndị ahụ ọ họọrọ, ọ na-echekwa ndị nke ya niile.

Okwu nke Osebruwa
Ekele dịrị Chukwu.

RESPONSORIAL PSALM (PSALM 84)
Response: One day within your court is better than a thousand elsewhere

1. My soul is longing and yearning, is yearning for the court of the Lord. My heart and my soul ring out their joy to God, the living God (Resp.)

2. The sparrow herself finds a home and the swallow a nest for the brood; she lays her young by your altars, Lord of Hosts, my king and my God. (Resp.)

3. They are happy who dwell in your house forever siging your praise. They are happy, whose strength is in you, in whose hearts are the roads to Zion. (Resp.)

4. One day within your court is better than a thousand elsewhere. The threshold of the house of God I prefer to the dwelling of the wicked. (Resp.)

5. For the Lord God is a rampart, a shield. He will give us his favour and glory. The Lord will not refuse any good to those who walk without blame. (Resp.)

SECOND READING:
A reading from the book of apocalypse (14:13).
I John heard a voice from heaven say to me, write down; “happy are those who die in the Lord! Happy indeed, the Spirit says; now they can rest forever after their work, since their good deeds go with them.

This is the word of the Lord.
Thanks be to God.

ABỤỌMA E KWEE, A ZAA (ABỤ 84)
Azịza: Otu ụbọchị na be gi ka mma karịa nnụ nnụ n’ebe ọzọ.

1. Ka m si hụ ụlọ gị n’anya Chukwu nke igwe ndị agha; ka mkpụrụobi m si achọ na-agbagharị maka ụlọ nke Chukwu. Mkpụrụobi m na ahụ m na-ekwere Chukwu dị ndụ ukwe ańụrị. (Azịza)

2. Eleke achọpụtala ụmụ ya; ayọrọ achọtago akwụ maka ụmụ ya n’ebe alta Gị Chukwu nke igwe ndị agha; Eze m na Chukwu m. (Azịza)

3. Ańụrị bụkwa nke ndị bi n’ụlọ Gị ebighiebi, na-ekwe ukwe otito Gi. Ańụrị bụkwa nke ndị ike ha dị na Gị. Ndị obi ha dị na Zayon. (Azịza)

4. Otu ụbọchị na be Gi ka mma karịa nnụ nnụ ụbọchị abụọ na ọgụ iri n’ebe ọzọ; sọọsọ ịkwụrụ n’ọnụ ụzọ ụlọ Chukwu ka mma karịa ibi n’etiti ndị ajọ mmadụ. (Azịza)

5. N’ihi na Chukwu bụ onye na-enye amara na otito. Chukwu anaghị ajụ ndị na-ebi ndụ enweghi ịta ụta ọbụla. (Azịza)

IHE ỌGỤGỤ NKE ABỤỌ:
Ihe ọgụgụ e wetara n’Akwụkwọ Mkpughe (14:13).
Mụnwa bụ Jọn nụrụ olu si n’igwe na-agwa m sị: ‘Detuo okwu ndị a, “ndị niile nwụrụ anwụ n’ime Onyenweanyị nwere isi ọma. N’ezie ha nwere isi ọma, Mụọ Nsọ na-ekwu, n’ihi na ha ga-esi n’ọrụ ha zuru ike, n’ihi na ezi omume ha na-eso ha.” ’

Okwu nke Osebruwa.
Ekele dịrị Chukwu.

Alleluia (John 11:25)
Jesus said, “I am the Resurrection and Life. Anyone who believes in me sill never die.”

GOSPEL
A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matt.20: 1-16)

‘Now the kingdom of Heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. He made an agreement with the workers for one denarius a day and sent them to his vineyard. Going out at about the third hour he saw others standing idle in the market place and said to them, “You go to my vineyard too and I will give you a fair wage”. So they went. At about the sixth hour and about the ninth hour, he went out and did the same. Then at about the eleventh hour he went out and found more men standing around, and he said to them, “Why have you been standing idle all day?” “Because no one has hired us, they answered. He said to them, “You go into my vineyard too”. In the evening, the owner of the vineyard said to his bailiff, “Call the workers and pay them thier wages, starting with the last arrivals and ending with the first”. So those who were hired at about the eleventh hour came forward and received one denarius each.

When the first came, they expected to get more, but they too recieved one denarius each. They took it, but grumbled at the landowner saying, “The men who came last have done only one hour, and you have treated them the same as us, though we have done a heavy day’s work in all the heat”. He answered one of them and said, My friend, I am not being unjust to you: did we not agree on one denarius? Take your earnings and go. I choose to pay the lastcomer as much as I pay you. Have I no
right to do what I like with my own? Why should you be envious because I am
Alleluya (Jọn 11:25)
Jesu kwuru sị, Mụ onwe M bụ mbilite n’ọnwụ na Ndụ, onye ọbụla kwere na M, agaghị anwụ ma ọlị, Alleluya.

OZIỌMA
Ihe Ọgụgụ nke a si n’oziọma dị asọ nke Matiu dere (Mat. 20:1-16)

‘N’ihi na alaeze eluigwe dịka otu nwoke nwere ezinaụlọ nke pụrụ n’isi ụtụtụ igote ndị ọrụ ọ ga-etinye n’ugbo vain ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubiri na ọ ga-akwụ ha otu dinarịị n’ụbọchị, o zigara ha n’ubi ya. N’ihe dịka elekere itoolu ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ebe ha guzoro nkịtị n’ọma ahịa, ọ sịrị ha, “Gawakwuonu n’ugbo m, aga m akwụ unu ihe ọbụla ziri ezi”. Ha wee gawa. Ọ pụtakwara n’elekere nke iri na abụọ na nke atọ, mekwaa otu ahụ. N’ihe dịka elekere nke ise, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzo nkịtị. Ọ sịrị ha, “Gini mere unu ji nọrọ nkịtị n’ebe a ụbọchị niile?”. Ha sịrị ya, “Ọ bụ n’ihi na onweghi onye goro anyị ọrụ”. O wee sị ha, “Gawakwanụ n’ubi m”. Mgbe o ruru na mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara odibo na-elekọtara ya ubi anya sị, “Kpọkọta ndị ọrụ kwụọ ha ụgwọ bido na ndị ikpeazụ, ruo na ndị mbụ.” Mgbe ndị bịara ọrụ n’elekere nke ise pụtara, a kwụrụ onye ọbụla n’ime ha otu dinarị.

Mgbe ndị buru ụzọ bido ọrụ bịara, ha chere na a ga-akwụ ha karịa. Ma onye ọbụla n’ime ha natara otu dịnarị dịka ndị ọzọ. Mgbe ha natara ego ha, ha tamuru ntamu megide onye ahụ nwe ubi, na-asị, “Ndị bịara n’ikpeazụ rụrụ ọrụ naanị otu elekere ma i meela ka anyị na ha hara. Anyị bụ ndị ji ụtụtụ buru mgbu na anwụ chara anyị n’ụbọchị taa”. Onye nwe ubi zara otu n’ime ha sị, “Enyị m, ọ dịghị ihe ọjọọ m mere gi, ọ bụ na mụ na gị ekwughi na m ga-akwụ gị otu dinarị n’ụbọchị. Nara nke ruru gi lawa. N’ihi na achọrọ m ịkwụ ndị a bịara ikpeazụ ụgwọ dịka m si kwụọ gị. Ọ bụ na agaghị m eji ihe m nwere mee otu ọ masịrị m?, ka ị na-arọ m anya n’ihi obi ọma m?” Onye mbụ ga-abụ onye ikpeazụ, onye ikpeazụ abụrụ onye mbụ’.

generous?” Thus the last will be first and the first, last.’

This is the Gospel of the Lord.
Praise be to You Lord Jesus Christ

H O M I L Y

PRAYER OF THE FAITHFUL:
Let us pray with faith and confidence to God our Father, who raised His Son Jesus Christ from the dead, that He may give comfort to the living and eternal rest to the dead.

1. Let us pray for . . . who has left this world, that God may receive . . . in His heavenly kingdom. We pray O Lord.

2. Let us pray for the souls of the departed members of our families, relations and benefactors. May they receive the reward of their good labours. We pray O lord.

3. Let us pray for all who sleep in the hope of the resurrection. May they be brought into the light of God’s presence. We pray O Lord.

4. For those to whom this world is the be all and end all, that they may come to believe the good news of salvation, renew their lives and have faith in Christ who is the Way, the Truth and the Life. We pray O Lord.

5. For all who are gathered here to pray for . . . , that we may live and speak in full realisation that one day we shall be called upon to answer for our thoughts, words and actions. We pray O Lord.

6. For the sick and the suffering, that
Christ who sowed mercy to the infirm
Oziọma nke Osebruwa
Otito dịrị Gị Krist.

O KW U CH U KW U

EKPERE NKE NDỊ KWERENU
Ka anyị were okwukwe na nchekwuwe rịọ Chineke Nna anyị, onye siri n’ọnwụ kulite nwa ya, ka O nye ndị dị ndụ nkasị obi, mee ndị nwụrụ anwụ ka ha nweta ezumike ebeebe.

1. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ . . ., onye hapụgoro ụwa nke a, ka Chuwku mee ka o sorozie ugbua keta oke n’ihe alaeze Chineke n’eluigwe. Anyị arịọ biko Dinwenu.

2. Ka anyị kpee ekpere maka ezumike mkpụrụobi ndị ezinaụlọ anyị, ndị ikwu na ibe anyị, na nke ndị meere anyị ọgọ, ka Chineke kwụọ ha ụgwọ ezi ọrụ ha. Anyị arịọ biko Dinwenu.

3. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile ji nchekwuwe nke mbilite n’ọnwụ, na-arahụ ụra nke ọnwụ, ka a kpọbata ha n’ihe nke alaeze nke Chukwu, ebe ha ga na-ańụrị na ya ebeebe. Anyị arịọ biko Dinwenu.

4. Maka ndị nchekwuwe ha niile kwụsịrị n’ụwa a, ka ha bịa kwere n’oziọma nke nzọpụta ebeebe, gbanwoo ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ Ụzọ, Eziokwu na Ndụ. Anyị arịọ biko Dinwenu.

5. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ikpere . . . ekpere, ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị na otu ụbọchị na anyị ga-aza ajụjụ maka echiche anyị ga, okwu ọnụ anyị ga, na omume anyị ga. Anyị arịọ biko Dinwenu.

6. Maka ndị niile nọ n’akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye juputara n’afọ ọma n’ebe ndị ọrịa nọ, gosi ha ebere Ya, nye ha ngọzị niile nke si
And the troubled, may show them His
bounteous mercy, bestow upon them
every heavenly blessing and restore to
them lasting health of mind and body.
We pray O Lord.

LET US PRAY
O Lord, may these humble petitions find favour in your presence for the salvation of . . . , Your servant and all who died in Christ who is Lord forever and ever. Amen.

PRAYER OVER THE GIFTS
Lord receive the gifts we offer for the
salvation of . . . . may Christ be merciful
in judging our brother for he believed in
Christ as his Lord and Saviour. We ask
this through Christ our Lord. Amen.

PRAYER AFTER HOLY COMMUNION
Lord God, Your Son Jesus Christ gave us
the sacrament of His Body to guide us on
our pilgrim way in your kingdom. May our
brother . . . who shared in the Eucharist,
come to the banquet of the life Christ
has prepared for us. Through the same
Christ Our Lord. Amen.

n’eluigwe, bịazi nyechighaa ha ike ahụ na
nke mkpụrụobi. Anyị arịọ biko Dinwenu

KA ANYỊ RỊỌ ARỊRỊỌ
Dinwenu, anyị na-arịọ ka I were ebere lekwasị anya na arịrịọ anyị na-arịọ Gị maka nzọpụta nke nwaodibo Gi bụ . . . , na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebeebe ebeebe. Amen.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nara onyinye anyị na-ebunye Gi maka nzọpụta . . . . Were obi ebere kpee nwanne anyị ikpe maka na o kwenyere na Kristi bụ Dinwenu na onye Nzọpụta ya. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi Dinwenu anyị.

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu na Chukwu, Nwa Gị bụ Jesu Kristi nyere any Sacrament nke Ahụ na Ọbara Ya ka Ọ na-eduzi anyị n’ụzọ nke alaeze Gi. Biko mee ka nwanne anyị bụ . . . onye nke ketakwara oke na ya bụ emume nke Yukarịstịa sonye na nnukwu oriri nke Kristi kwadoweere anyị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi ahụ bụ Dinwenu anyị. Amen.

FINAL ABSOLUTION

Chief cerebrant:
It is our solemn duty to carry out, in the traditional manner of Gods faithful people, the burial of this mortal body. As we do so, we call trustfully upon God from whom all creation has life. May god unite the soul of . . . with those of all the saints and faithful departed. May He in due time, by His power, bring to resurrection with all the saints, the body of our . . . which in its frailty we shall bury. May he be given a merciful judgement, so that redeemed from death, freed from punishment, reconciled to the Father, carried on the arms of the Good shephered he may desire to enter fully into everlasting happiness in the company of the eternal King together withh all the Saints. Amen.

The coffin is sprinkled wth holy water and incensed.

V. Saints of God.
R. Come to his aid.
V. Come to meet him angels of God.
R. Receive his soul and present him to God
the Most High.
V. May Christ who called you, take you to
Himself, may angels lead you to
Abraham’s side.
R. Receive his soul and present him to God
the Most High.
V. Give him eternal rest, O Lord and may
Your light shine on him forever.
R. Receive his soul and present him to God
the Most High.

CEREBRANT:
Father, into your hands we commend our brother . . . . We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day and live forever with Christ.
We thank you for all the blessings you gave
him in this life to show your Fatherly care for
EKPERE NTỌHAPỤ IKPEAZỤ

Onye isi emume:
Anyị ka ọ dịịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ili ahụ mmadụ n’ụzọ kwesiri ekwesi. Ya mere ka anyị werenu umeala rịọ Chineke, onye na-enye ihe niile ndụ, ka O kulite ahụ nwanne anyị . . ., onye anyị na-eli ugbua na adịghị ike, n’ọnọdụ Ndị Nsọ na n’ike nke Mụọ Nsọ, ka O mee ka o sonye n’otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenu gara aga. Ka O gosi ya ebere n’ikpe nke Ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye e ji ọnwụ gbapụta, onye a kwụgoro ụgwọ o ji, onye e mere ka ya na Nna dịkwa na mma, na onye e bukwara na ubuaka nke ezigbo Onye Nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o je sonye na nnukwu ọgbakọ nke Eze ahụ dị ebighiebi, na ańụrị nke ndị nsọ na-enweghi ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.

A ga-efe akpatị ozu mmiri nsọ na mgba isi ọma

V. Ndị nsọ nke Chukwu
R. Nyernu ya aka.
V. Ndị Muozi nke Chineke.
R. Zutenu ya, naranụ mkpụrobi ya, duru ya
duga n’ihu nke onye kasị elu.
V. Ka Kristi Onye kpọrọ gị nara gị, ka ndị
Mụọozi duruo gị n’eziobi Abraham.
R. Naranụ mkpụrụobi ya duru ya duga n’ihu
nke Onye kasị elu
V. Nye ya ezumike ebeebe, Onyeweanyị,
meekwa ka ihe dị ebighiebi chakwasị ya.
R. Duru ya duga n’ihu nke onye kasị elu

ONYE ISI EMUME:
Nna kasị obi ọma, n’aka Gị ka anyị na-etinye mkpụrụobi nke nwanne anyị bụ . . . . Anyị ji n’aka site na nchekwuwe anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n’ụbọchị ikpeazụ, dịka ndị niile nwụrụ na Kristi.
Anyị na-ekele Gi n’ihi ihe ọma nke I ji gọzie nwaodibo Gi na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma Gị, na mmekọ nke ndị nsọ n’ime
all of us, and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayers, welcome your servant . . . to Paradise and help us, to comfort each other with the assurance of our faith in Christ, to be with you and our brother (sister) forever, through Christ our Lord. Amen.

PROCESSION TO THE GRAVEYARD
SONG: Jerusalem home of peace (In Paradisum)

May the Angels lead you into Paradise. The Martyrs welcome you as you draw near, and lead you into Jerusalem, the heavenly city.

Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke
anyị na-arịọ Gị, Onyenweanyị; kpọgheere nwaodibo Gi . . . , ọnụ ụzọ nke Paradais, nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n’ụwa a, ka anyị jiri nkuzi nke okwukwe na-akasirita onwe anyị obi, ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Etu ahụkwa ka anyị na nwanne anyị . . . , ga-esi nọnyere Gi oge niile, site na Kristi Dinwenu anyị. Amen.

A GAWA N’ILI OZU
UKWE: Jerusalem Ụlọ ndokwa ( In Paradisum)

Ka ndị mụọozi duba gị na Paradais, ka ndị e gburu maka Chineke zute gi mgbe Ị na-abịa, wee duruo gi n’obodo nsọ, duruo gi n’obodo nsọ ahụ, bụ Jerusalem.

RITE OF INTERNMENT

BLESSING OF THE GRAVE
Lord Jesus Christ, by the three days you laid in the tomb, you made holy + the graves of all who believe in you, and even though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you will rise again, give our father (mother) . . . peaceful rest in this grave until that day when you, the Resurrection and the life will raise him up in glory. Then may he see the light of your presence, Lord Jesus in the kingdom where you live for ever and ever. Amen.

He sprinkles the grave with Holy Water, incenses it. While the body is being placed in the grave, the priest says:

Since Almighty God has called our brother . . . from this life to Himself, we commit his body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that He will raise our mortal bodies to be like His in glory. We commend our brother to the Lord; May the Lord receive him into His peace and raise his body on the last day.

V. Lord have mercy
R. Lord have mercy
V. Christ have mercy
R. Christ have mercy
V. Lord have mercy
R. Lord have mercy
V. Our Father . . . .

CEREBRANT:
Let us pray for our brother (sister) . . . , to our Lord Jesus Christ, who said, “I am the
Resurrection and the Life”. The man who believes in me will live even if he dies. And every living person who puts his faith in me will never suffer eternal death.
.
EMUME OLILI OZU N’ONWE YA

ỊGỌZI ILI
Onyenweanyị Jesu Kristi, Ị nọrọ n’ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ, wee si etu ahụ gọzie + ili nke ndị niile kwere na Gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n’ime ili ji nwee nchekwuwe karịa, na ha ga-esi n’ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo Gị bụ
. . . nwee ike ịnọ n’ili nke a zuo ike na ndokwa. Ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe Ị ga-ekuli ya, nye ya ihe. Gị onwe Gi bụkwa mbilite n’ọnwụ na Ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu Gi hụ ihe dị ebighiebi n’eluigwe. Gị onye dị ndụ na-achị, ruo mgbe ebighiebi. Amen.

Ọ ga-efe ili mmiri nsọ na mgba isi ọma. Ka a na-adọnye ozu n’ili ụkọchukwu ga-ekwu:

Ugbua anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị . . . n’ala, ka ọ laghachi n’ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n’ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n’ọnwụ bilie, ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwoo, wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N’ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n’aka Chineke ka ọ nara ya n’udo nke Ya mekwaa ka ahụ ya bilie ọzọ n’ụbọchị ikpeazụ.

V. Onyenweanyị mee ebere
R. Onyenweanyị mee ebere
V. Kristi mee ebere
R. Kristi mee ebere
V. Onyenweanyị mee ebere
R. Onyenweanyị mee ebere
V. Nna anyị nọ n’eluigwe . . . .

ONYE ISI EMUME:
Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ . . . , ka anyị rịọnụ Dinwenu anyị Jesu Kristi, Onye kwuru sị: “Mụ onwe M bụ mbilite n’ọnwụ na Ndụ” onye ọbụla kwere na M ọbụladị ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na ekwekwa na M, ọ gaghị anwụ ma ọlị, ruo mgbe ebighiebi”.

V. Lord You wept at the death of Lazarus
Your friend, comfort us in our sorrow.
We ask this in faith.
R. Lord hear our prayer.

V. You raised the dead to life, give your
servant . . . eternal life. We ask this
in faith.
R. Lord hear our prayer.

V. You promised Paradise to the thief
who repented, bring your servant . . .
to the joys of heaven. We ask this in
faith. We ask this in faith.
R. Lord hear our prayer.

V. Our brother . . . was washed clean in
baptism and anointed with the oil of
salvation, give him fellowship with
Your saints. We ask this in faith.
R. Lord Hear our prayer.

V. He was nourished with Your Body and
Blood, grant him a place at the table in
your heavenly kingdom. We ask this in
faith.
R. Lord Hear our prayer

V. Comfort us in our sorrow at the death
of our brother, . . . , let our faith be our
consolation, and eternal life our hope.
We ask this in faith.
R. Lord Hear our prayer

LET US PRAY
Lord, listen to our prayers for our brother and Your servant, . . . . as he always desired to do your will, so in your mercy forgive whatever he may have done. By his Christian faith, he was united with all your believing people. Now, in love and mercy, give him a place with your angels and saints. We ask this thhrough Christ Our Lord. Amen.
V. Eternal rest grant to him O Lord.
R. And let pepetual light shine upon . . .
V. Ka Gị, onye gbara anya mmiri n’ihi ọnwụ
Lazarụ, hichaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ Gị
Kristi.
R. Anyị arịọ Gị nuru olu anyị

V. Ka Gị, onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na
ndụ, hichaa nwanne anyị . . . ndụ ebighiebi,
Anyị arịọ Gị Kristi.
R. Anyị arịọ gị nụrụ olu anyị.

V. Ka Gị, onye kwere onye ohi nke chegharịrịnụ
nkwa nke Paradaisi nabata nwanne anyị . . .
n’ańụrị nke eluigwe. Anyị arịọ Gị Kristi.
R. Anyị arịọ Gị nụrụ olu anyị.

V. E ji mmirichukwu wụchaa nwanne anyị . . . njọ
ya, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume,
kpọbata ya n’otu ndị Nsọ Gị. Anyị arịọ Gị
Kristi.
R. Anyị arịọ Gị nụrụ olu anyị.

V. E ji oriri nsọ nke Ahụ Gị na ọbara Gị, were
zụọ nwanne anyị . . . , nyenu ya oche na
nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arị Gị Kristi
R. Anyị arịọ Gị nụrụ olu anyị.

V. Anyị nọ n’uru n’ihi ọnwụ nwanne anyị . . . , ka
I jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighiebi
kasie anyị obi. Anyị arịọ Gị Kristi.
R. Anyị arịọ Gị nụrụ olu anyị.

KA ANYỊ RỊỌ ARỊRỊỌ
Onyenweanyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka I meere nwanne anyị bụ . . . . Nke mbụ, nwaodibo Gi nwara oko ya ime ihe bụ uche Gi. Ekwela ka ọ daba n’ahụhụ nke dịịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo Gi bi n’ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenu. Mee ka ebere Gi sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mụọozi Gi n’ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi Onyenweanyị. Amen.

V. Nye ya ezumike ebighiebi, onyenweanyị.
R. Mee ka ihe dị ebighiebi chakwasị ya.
.

V. May he (she) rest in peace.
R. Amen.

PRAYER FOR THE MOURNERS:
Grant O God that while we lament the departure of this your servant, . . ., we may always remember that we are certainly to follow him. Give us grace to prepare for that last hour by a good life, that we may not be surprised by a sudden and unprovided death, but be ever watching that when You call, we may enter into eternal glory. Through Christ Our Lord. Amen.

FOR THE DECEASED
May Mary, the Most merciful Virgin Mother of God, kindest comforter of those who mourn, commend to her son . . . who has departed this life, that through her maternal intercession, he (she) may quickly reach his longed-for home in the heavenly fatherland, and live forever and ever. Amen.

OTHER READINGS FOR BURIAL MASS
First reading from the Old Testament.
1. A reading from the Book of Job (19:1. 23-27; Responsorial Psalm, 26:1.2. 7-9. 13-14, Resp. v. 1)

2. A reading from the Book of Wisdom (4:7-15; Responsorial Psalm 22 , Resp. V. 4)

3. A reading from the Prophet Isaiah (25:6-9; Responsorial Psalm 22, Resp. V.1)

4. A reading from the Second Book of Maccabees (12:43-45; Responsorial Psalm
102:8.10.13-18, Resp. v.8)

First readings from the New Testament
1. The Acts of The Apostles (19:34-43; Responsorial Psalm 62:2-6. 8-9, Resp. V.2)
V. Ka o zuru ike na ndokwa.
R. Amen

EKPERE MAKA NDỊ NA-ERU ỤJỤ
O Chukwu, anyị na-arịọ, ebe anyị na-akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo Gi bụ . . ., ka anyị na-echeta mgbe niile na ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị grasịa Gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n’ịdị na-ebi ndụ dị mma mmgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghi akwado ghara ikwudo anyị. Kama, ka anyị na-eche nche oge niile. Ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla Ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike iso banye n’ańụrị ebighiebi, site na Kristi Dinwenu anyị. Amen.

MAKA NDỊ NA-ERU ỤJỤ:
Ka Marịa, Nne nke Chukwu, Nne dịkarịsịrị obi ebere, Onye ntasiobi ndị na-eru ụjụ, hanye n’aka Nwa ya mkpụrụobi nke nwaodibo ya bụ . . ., onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site n’ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọọsọ n’ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n’eluigwe, biri na ya ebeebe ebeebe. Amen.

IHE ỌGỤGỤ NDỊ ỌZỌ MAKA UKA OLILI OZU
Ihe ọgụgụ ndị si n’Agba Ochie.
1. Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ Job (19:1. 23-27); Abụọma, Abụ 26:1.2. 7-9. 13-14, azịza v. 1)

2. Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ Amamihe 4:7-15; Abụọma 22, Azịza v.4

3. Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ onye amụma Aịzaya (25: 6-9; Abụọma 22, Azịza v.1)

4. Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ nke abụọ nke Makabii (12:43-45; Abụọma 102:8.10.13-18, Azịza v.8)

Ihe ọgụgụ nke mbụ ndị si n’Agba Ọhụrụ
1. Ọrụ Ndịozi (19:34-43; Abụọma 62:2-6. 8-9, Azịza. V.2)

2. The Book of Apocalypse (20:11-21 .1; Rsponsorial 142:1-2. 5-8.10, Resp. V.1)

3. The Book of Apocalypse (21:1-17; Responsorial Psalm 121, Resp. V.1)

second readings from the New Testament
1. Letter of St Paul to the Romans 5:5-11

2. Letter of St. Paul to the Romans 5:17-21

3. Letter of St. Paul to the Romans 8:14-23

4. Letter of St. Paul to the Corrinthians 1Cor. 15:51-57

5. Letter of St. Paul to the Corrinthians 2Cor.5: 1. 6-10.

6. Letterof St. Paul the to the Philippians 3: 20-21.

7. Second Letter of St. Paul to Timothy 2: 8-13

8. First Letter of St. John 3:1-2

9. First Letter of St. John 3:14-16

GOSPEL ACCLAMATIONS AND GOSPELS
1. Alleluia verse Matt. 25:34
The Gospel according to Matthew 5:1-12

2. Alleluia verse Mat. 11:25
The Gospel according to Matthew 11:25-30

3. Alleluia verse Phil. 3:20
The Gospel according to Matthew 25:1-13

2. Akwụkwọ Mkpughe (20:11-21 .1; Abụọma 142:1-2. 5-8.10, Azịza. V.1)

3. Akwụkwọ Mkpughe (21:1-17; Abụọma 121, Azịza. V.1)

Ihe ọgụgụ nke Abụọ ndị si n’Agba Ọhụrụ
1. Akwụkwọ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Rom 5:5-11

2. Akwụkwọ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Rom 5:17-21

3. Akwụkwọ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Rom 8:14-23

4. Akwụkwọ nke mbụ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Kọrint 15:52-57

5. Akwụkwọ nke abụọ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Kọrint 5:. 6-10

6. Akwụkwọ Pọl Dị Asọ degaara Ndị Filipi 3:20-21

7. Akwụkwọ nke abụọ Pọl Dị Asọ degaara Timoti 2:8-13

8. Akwụkwọ nke mbụ Jọn Dị Asọ dere 3:1-2

9. Akwụkwọ nke mbụ Jọn Dị Asọ dere 3:14-16.

ALLELUYA NA OZIỌMA
1. Alleluya Mat.25:34.
Oziọma nke Matiu 5: 1-12

2. Alleluya Matiu 11:25
Oziọma Matiu 11: 25-30

3. Alleluya Ndị Filipi 3:20
Oziọma Matiu 25:1-13

Dosad Blogs

APRASA 2016 Football Competition Set to Kick Off - DOSAD Commends APRASA for the Initiative

Agulu Priests, Religious, Aspirants and Seminarians Association (APRASA) is organizing a football competition for the youths of catholic parishes in Agulu, Anaocha Local Government Area of Anambra State. It will last from 6th to 13th August 2016.

The letter made available to Fides has it that the venue for all the matches will be in St. Mary’s field at Nwagu Agulu and it is expected that each player has to be a registered member of the parish youth, mercenaries are not allowed. Again, the list of the players must be signed by the Parish Priest or the Parish Youth Chaplain.

Priests Brotherhood Sports and Recreation Club – Achieving Healthy Lifestyle

Tuesday evenings are special at St Anthony Catholic Church Enugwu-ukwu and environs. As from half hour of three in the afternoon, there is a traffic build up. You can see them – young and old, tall and short, fat and thin, huge and pint, all alighting from their cars and lacing their boot and wears, heading to the football field and volleyball court. Among them are lawyers, lecturers, coaches, administrators, musicians, engineers, architects, name them. They are however bonded by two significant binding factors-Catholic Priesthood and Sports.

ShareThis
Newsletters

Select the newsletter(s) to which you want to subscribe or unsubscribe.

Poll
Which should be the National Language for Nigeria?
HAUSA?
0%
IGBO?
100%
YORUBA?
0%
ANY OTHER?
0%
Total votes: 2
Who's online
There are currently 0 users and 0 guests online.
Syndicate
Syndicate content

Copyright © 2010 Igboniile All right reserved.